District: Albasu

Albasu 712104
Bataiya 712104
Burburwa 712104
Chararana 712104
Cilibiri 712104
Daho 712104
Duja 712104
Faragai 712104
Farantama 712104
Gagarame 712104
Gwagwarandan 712104
Hamdullahi 712104
Hungu Sabuwa 712104
Jigar 712104
Jirago 712104
K/Sumaila 712104
Koga 712104
Mangari 712104
Panada 712104
Sayasaya 712104
Tsangaya 712104
Yaura 712104