District: Igabi

Amaza
800101
Audi800101
Bargu800101
Dunki800101
Dusten Mai800101
Eadan Gayon800101
Faro Kwai800101
Garda800101
Gehehu800101
Igabi800101
Kerawa800101
Mangi800101
Pumbi Ditse800101
Turunku800101
Yalwa800101
Zangon Aya800101

District: Riga-Chikun

Bikaratu
800102
Birnin Yero800102
Gadan-Gayan800102
Girku800102
Gwaraji800102
Jaji800102
Kabam800102
Kabubuwa800102
Kangimi800102
Kashirmi800102
Kurmin Kaduna800102
Kwarau800102
Labara800102
Morarraban Jos800102
Nagwari800102
Panshanu800102
Rigachikun800102
Rihogi800102
Rikota800102
Rubu800102

District: Rigasa

Afaka
800103
Birain-Daji800103
Dunki800103
Harawa800103
Ifire800103
Kudandan800103
Kwate800103
Mashjigwari800103
Rigasa800103
Riyawa800103
Sabon-T Wada800103
Tami800103
Wasana800103